Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp tại AMA khép kín như sau:
1. Nắm bắt nhu cầu: Chuyên viên tư vấn khóa học tiếng Anh doanh nghiệp của AMA làm việc trực tiếp với trưởng phòng đào tạo, giám đốc nhân sự hoặc giám đốc của quý doanh nghiệp để nắm bắt chi tiết nhu cầu đào tạo cho nhân viên của quý doanh nghiệp.

2. Thiết kế course outline và syllabus : Dựa vào nhu cầu đào tạo, AMA sẽ chọn khóa học đã được thiết kế trong các lĩnh vực như trên và điều chỉnh gói đào tạo theo ngân sách quý công ty. Nếu quý công ty có nhu cầu đào tạo nằm ngoài chương trình đã thiết kế, AMA sẽ thiết kế khóa đào tạo riêng theo những tiêu chí mà doanh nghiệp đưa ra.

3. Kiểm tra cấp độ đầu vào : Tiến hành kiểm tra kỹ năng Anh ngữ đầu vào của người học, gồm 02 phần là đọc, viết và kỹ năng nói tiếng Anh.

4. Xác nhận của doanh nghiệp về course outline và syllabus : Sau khi nắm bắt kết quả thi đầu vào, AMA sẽ hoàn tất bộ hồ sơ bao gồm: báo giá gói đào tạo, giáo án giảng dạy, CV của giảng viên, kết quả đầu ra mong đợi. Doanh nghiệp xác nhận vào bộ hồ sơ và ký hợp đồng đào tạo.

5. Công tác tổ chức lớp học: Phổ biến định hướng học tập, các quy định và dịch vụ AMA cung cấp. Đào tạo theo chương trình đào tạo đã cam kết.

6. Báo cáo tình hình học tập hàng tuần : AMA sẽ báo cáo kết quả học tập, kết quả tham gia lớp học cho lãnh đạo doanh nghiệp hàng tuần.

7. Điều chỉnh (nếu có) : Sau 1 tuần học tập, AMA sẽ khảo sát ý kiến của từng học viên trên lớp, dựa trên kết quả khảo sát, AMA sẽ làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và có sự điều chỉnh chương trình học cho phù hợp với trình độ và nhu cầu thực tế của lớp học.

8. Báo cáo kết quả học tập cuối khóa : Tổng hợp các kết quả thi của học viên và báo cáo cho lãnh đạo doanh nghiệp, chỉ ra sự tiến bộ của từng học viên sau khi đã trải qua khóa đào tạo. Lên kế hoạch đào tạo cho khóa tiếp theo và trình với lãnh đạo quý doanh nghiệp.

Chọn chi nhánh đào tạo (*)
Tên công ty (*)
Vui lòng nhập tên công ty của bạn
Tên người liên hệ (*)
Vui lòng nhập tên người liên hệ
Chức vụ
Điện thoại (*)
Vui lòng nhập số điện thoại di động của bạn
Email (*)
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn
Nhu cầu đào tạo
Vui lòng chọn nhu cầu đào tạo
Nhu cầu khác
Invalid Input
Số lượng nhân viên đào tạo
Invalid Input
Nhập mã xác nhận trong hình bên (*) Nhập mã xác nhận trong hình bên
Invalid Input
  

Hỗ trợ trực tuyến
Ánh Hồng