Lịch khai giảng AMA Huế

Lịch học tháng 6

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 Active Learning Starters 1->6 Linh Động Mỗi ngày
2 Active Learning Movers 1->6 Linh Động Mỗi ngày
3 Active Learning Flyers 1->6 Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning KET 1->6 Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning PET 1->6 Linh Động Mỗi ngày
6 Luyện thi Cambridge Starters Linh Động Mỗi ngày
7 Luyện thi Cambridge Movers Linh Động Mỗi ngày
8 Luyện thi Cambridge Flyers Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện thi Cambridge KET Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện thi Cambridge PET Linh Động Mỗi ngày
11 TA Giao tiếp Cơ bản Thứ 3 - 5 - 7 19:30 - 21:30 17/06/2014
12 TA Giao tiếp 1A Thứ 2 -6 17:30 - 19:30 09/06/2014
13 TA Giao tiếp 1B Thứ 4 - 6 17:30 - 19:30 18/06/2014
14 TA Giao tiếp 2A Thứ 3 - 5 19:30 - 21:30 24/06/2014
15 TA Giao Tiếp 3A Thứ 2 - 6 19:30 - 21:30 16/06/2014
16 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi IELTS Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện Thi TOEIC Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi FCE Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi SAT Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 7

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 Active Learning Starter 1->6 Linh Động Mỗi ngày
2 Active Learning Movers 1->6 Linh Động Mỗi ngày
3 Active Learning Flyers 1->6 Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning KET 1->6 Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning PET 1->6 Linh Động Mỗi ngày
6 Luyện thi Cambridge Starters Linh Động Mỗi ngày
7 Luyện thi Cambridge Movers Linh Động Mỗi ngày
8 Luyện thi Cambridge Flyers Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện thi Cambridge KET Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện thi Cambridge PET Linh Động Mỗi ngày
11 TA Giao tiếp Cơ bản Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:30 14/07/2014
12 TA Giao tiếp 1A Thứ 2 -6 17:30 - 19:30 21/07/2014
13 TA Giao tiếp 2B Thứ 4 - CN 17:30 - 19:30 09/07/2014
14 TA Giao tiếp 2A Thứ 3 - 5 19:30 - 21:30 22/07/2014
15 TA Giao Tiếp 3B Thứ 5 - 7 19:30 - 21:30 24/07/2014
16 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói Linh động Mỗi ngày
17 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi IELTS Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện Thi TOEIC Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi FCE Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi SAT Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 8

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 Active Learning Starter 1->6 Linh Động Mỗi ngày
2 Active Learning Movers 1->6 Linh Động Mỗi ngày
3 Active Learning Flyers 1->6 Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning KET 1->6 Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning PET 1->6 Linh Động Mỗi ngày
6 Luyện thi Cambridge Starters Linh Động Mỗi ngày
7 Luyện thi Cambridge Movers Linh Động Mỗi ngày
8 Luyện thi Cambridge Flyers Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện thi Cambridge KET Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện thi Cambridge PET Linh Động Mỗi ngày
11 TA Giao tiếp Cơ bản Thứ 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 18/08/2014
12 TA Giao tiếp 1A Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 12/08/2014
13 TA Giao tiếp 1B Thứ 2 - 6 17:30 - 19:30 25/08/2014
14 TA Giao tiếp 2A Thứ 3 - 5 19:30 - 21:30 19/08/2014
15 TA Giao Tiếp 3A Thứ 2 - 6 19:30 - 21:30 11/08/2014
16 Tiếng Anh Luyện Nghe Nói Linh động Mỗi ngày
17 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi IELTS Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện Thi TOEIC Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi FCE Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi SAT Đảm Bảo Đầu Ra Linh Động Mỗi ngày

end faq

Hỗ trợ trực tuyến
Phương Thùy