Tài liệu FCE

 I. NỘI QUY LỚP HỌC - ÁP DỤNG CHUNG CHO TẤT CẢ LỚP HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI AMA

 1. Tham gia ôn luyện tối thiểu 90 tiết/ tháng, gồm 50 tiết học theo mô hình Classroom và 40 tiết học theo mô hình Active Learning.
 2. Mỗi tháng thực hiện ít nhất 01 bài kiểm tra chất lượng.
 3. Tham dự kỳ thi FCE quốc tế (trình độ B2 – CEFR) ngay khi hoàn tất khoá học.
 4. Bắt đầu và kết thúc các buổi học theo đúng giờ quy định trong thời khoá biểu. Ký tên xác nhận mỗi buổi học
 5. Không ăn uống, nói chuyện riêng,và sử dụng điện thoại di động trong phòng học.
 6. Thực hiện theo đúng hướng dẫn của giảng viên và có thái độ hợp tác với nhân viên phụ trách trong suốt quá trình học.
 7. Tích cực, chủ động trong việc học; thường xuyên trao đổi, góp ý với giảng viên và nhân viên phụ trách khi có khó khăn trong việc học.
 8. Không giao lưu với giảng viên ngoài giờ học ngoài mục đích học tập.
 9. Giữ gìn phòng học ngăn nắp và bảo quản cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo.
 10. Không tự ý di chuyển bàn ghế hoặc sử dụng các thiết bị, tài liệu khi chưa có sự đồng ý của giáo viên và nhân viên phụ trách.
 11. Tự ôn luyện qua các bài tập về nhà, đảm bảo tối thiểu 95% bài tập được hoàn tất.
 12. Tuân theo các quy định về lưu trú tại cơ sở lưu trú.

II. CÔNG VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ SEQAP (CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC)

CV-139-1

CV-139-2

III. TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH FCE TẠI HỌC VIỆN ANH NGỮ AMA

truyen-thong-fce

Hỗ trợ trực tuyến
Ánh Hồng